Hieronder vindt u de algemene disclaimer en de e-mail disclaimer die betrekking hebben tot https://storingen.help.

Algemene disclaimer

 • Storingen.help is op geen enkele wijze verbonden aan de op de website genoemde providers of bedrijven.
 • Hoewel aan alle pagina’s, teksten en afbeeldingen van https://storingen.help de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Storingen.help aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van https://storingen.help.
 • Deze site geeft slechts informatie en achtergrondinformatie en mogelijke tips over storingen en bekende foutmeldingen. Het is altijd verstandig contact te zoeken met een expert op het gebied van de genoemde diensten zodat deze u kan voorzien van advies op maat.
 • De informatie op deze website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een expert wordt verstrekt.
 • De internetpagina’s waarnaar deze website linkt worden regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kunnen wij voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Storingen.help is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de producten en diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
 • Alle op deze website gebruikte logo’s en beeldmerken gelden ter beschrijving en verduidelijking.
 • Copyright: voor alle andere elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van deze website geldt: copyright © https://storingen.help.

 

E-maildisclaimer

 • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van vragen.
 • De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen, of om u op uw verzoek nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit zonder uw toestemming aan personen buiten https://storingen.help ter beschikking gesteld.
 • E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
 • Storingen.help sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
 • Storingen.help garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Vragen over deze disclaimer?
Heeft u vragen over de disclaimer op deze website? Neem dan contact op middels het contactformulier op deze website.